banner
Komitet Organizacyjny Rejestracja Opłaty/Terminy Prace/Wystąpienia/Postery Zakwaterowanie Dla Firm Kontakt
 

wchptchemins

 
 
  Opłaty / Terminy  
 

Osoby, których uczestnictwo w Konferencji zostanie sfinansowane przynajmniej w 70% ze środków publicznych: 600 zł

Pozostali uczestnicy Konferencji: 600 zł + VAT

Kwota obejmuje uczestnictwo w obradach, materiały konferencyjne oraz wyżywienie (obiady, kolacje, przerwy kawowe).

Proszę nie dokonywać wpłat za zakwaterowanie w hotelu na konto sympozjum.

 
 
       
Termin zgłoszeń 22.03.2019 Rejestracja
point Termin wpłat 12.04.2019

POLSKIE TOWARZYSTWO CHEMICZNE, ODDZIAŁ W LUBLINIE
Pl. M. Curie-Skłodowskiej 3, 20-031 Lublin
Nazwa banku: Bank BGŻ S. A.
Nr rachunku: 32 2030 0045 1110 0000 0265 4710
Z dopiskiem: konferencja „Nauka i przemysł” oraz imieniem i nazwiskiem osoby/osób za które dokonano wpłaty

point Termin nadsyłania prac do druku 12.04.2019

npms.lublin@poczta.umcs.lublin.pl

 

 

       

 

 
     
 
   
 
Perlan SELWA GrupaAzoty LanXess DOW
VetAgro Stachema MSA MERCK
STANCHEM STANLAB STANDARD JarMag  
PrzemChem Laboratorium MALAMUT LAB  
         
 
Komitet Organizacyjny Rejestracja Opłaty/Terminy Prace/Wystąpienia/Postery Zakwaterowanie Galeria 2014 Dla Firm Kontakt

© 2014-2017 Zakład Chemii Nieorganicznej UMCS w Lublinie

Komitet Organizacyjny Rejestracja Opłaty/Terminy Prace/Wystąpienia/Postery Zakwaterowanie Galeria 2014 Dla Firm Kontakt Strona Główna