banner
Program Konferencji Komitet Organizacyjny Rejestracja Opłaty/Terminy Prace/Wystąpienia/Postery Zakwaterowanie Dla Firm Kontakt
 

wchptchemins

 
 
  Prace / Wystąpienia / Postery  
 

Osoby zainteresowane aktywnym uczestnictwem w Sympozjum proszone są o nadesłanie artykułu w języku polskim do dnia 16.03.2018 r. Jest to ostateczny termin przyjmowania prac. Prace nie spełniające wymogów edytorskich nie będą przyjmowane. Artykuły napisane w edytorze MS Word (plik DOC) prosimy nadesłać w dwóch wydrukowanych egzemplarzach oraz w formie elektronicznej CD na adres:

Dr hab. Dorota Kołodyńska, prof. UMCS
UMCS
Wydział Chemii
Zakład Chemii Nieorganicznej
Pl. Marii Curie Skłodowskiej 2
20-031 Lublin

Nadesłane artykuły będą opublikowane w formie monografii z numerem ISBN po uzyskaniu pozytywnej recenzji.
Wytyczne dotyczące przygotowania prac znajdują się TUTAJ ( PDF ).

Organizatorzy informują, że kazdy uczestnik może zaprezentować dwa doniesienia:
1dwa plakaty, lub
1komunikat ustny i plakat, lub
1wykład i plakat.


Poster prosimy przygotować w formacie A0 o orientacji pionowej (841×1189 mm).
Czas trwania wykładu: 30 minut
Czas trwania komunikatu: 15 minut

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany formy zgłoszonej prezentacji.

 
     
     
 
   
 
VetAgro Stanchem StanDard StanLab JarMag
Metrohm selwa BRUKER Perlan ZAPulawy
DOW Herbapol StaCHEMa LanXESS IKA
AnalitykA CHEMIK KrainaKsiazek Przemysl Lab
  PWN LAB Malamut  
 
Program Konferencji Komitet Organizacyjny Rejestracja Opłaty/Terminy Prace/Wystąpienia/Postery Zakwaterowanie Galeria 2014 Dla Firm Kontakt

© 2014-2017 Zakład Chemii Nieorganicznej UMCS w Lublinie

Komitet Organizacyjny Rejestracja Opłaty/Terminy Prace/Wystąpienia/Postery Zakwaterowanie Galeria 2014 Dla Firm Kontakt Strona Główna