banner
Komitet Organizacyjny Rejestracja Opłaty/Terminy Prace/Wystąpienia/Postery Zakwaterowanie Dla Firm Kontakt
 

wchptchemins

 
 
  Prace / Wystąpienia / Postery  
 

Osoby zainteresowane aktywnym uczestnictwem w Sympozjum proszone są o nadesłanie artykułu w języku polskim do dnia 12.04.2019 r. Jest to ostateczny termin przyjmowania prac. Prace nie spełniające wymogów edytorskich nie będą przyjmowane. Artykuły napisane w edytorze MS Word (plik DOC) prosimy nadesłać w formie elektronicznej:
npms.lublin@poczta.umcs.lublin.pl

Nadesłane artykuły będą opublikowane w formie monografii z numerem ISBN po uzyskaniu pozytywnej recenzji.
Wytyczne dotyczące przygotowania prac znajdują się TUTAJ ( PDF DOC).

Organizatorzy informują, że kazdy uczestnik może zaprezentować dwa doniesienia:
1dwa plakaty, lub
1komunikat ustny i plakat, lub
1wykład i plakat.


Poster prosimy przygotować w formacie A0 o orientacji pionowej (841×1189 mm).
Czas trwania wykładu: 30 minut
Czas trwania komunikatu: 15 minut

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany formy zgłoszonej prezentacji.

 
     
     
 
   
 
Perlan SELWA GrupaAzoty LanXess DOW
VetAgro Stachema MSA MERCK
STANCHEM STANLAB STANDARD JarMag  
PrzemChem Laboratorium MALAMUT LAB  
         
 
Komitet Organizacyjny Rejestracja Opłaty/Terminy Prace/Wystąpienia/Postery Zakwaterowanie Galeria 2014 Dla Firm Kontakt

© 2014-2017 Zakład Chemii Nieorganicznej UMCS w Lublinie

Komitet Organizacyjny Rejestracja Opłaty/Terminy Prace/Wystąpienia/Postery Zakwaterowanie Galeria 2014 Dla Firm Kontakt Strona Główna